Når året er omme, kommer tiden til at udarbejde et årsregnskab. Et årsregnskab er er åbent for omverden indenfor bl.a kapitalselskaber, IVS, ApS og A/S, men ikke personlig ejet virksomhed, som EMV og I/S. Dens formål er at man skal kunne dokumentere at selskabets regnskab signalere et retvisende billede af selskabets økonomiske situation.
Udfra et årsregnskab skal man kunne se selskabets udvikling i specifikke tal, samt vise hvordan selskabets driftsmidler er blevet håndteret, for at give et overblik over virksomhedens økonomi.

Som nævnt foroven er EMV’er og I/S’er ikke underlagt at skulle indsende et årsregnskab, til syne for omverden, men det kan være en god idé at få udarbejdet, ved en pludselig stikprøve fra SKAT, eller hvis man søger lån fra en fond, investor og bank. Det kan være med til at give nogle fordele, men er ikke et krav, dog er det krav for Kapitalselskaber (IVS, ApS og A/S), forerninger og andre virksomheder

Krav for udarbejdelse af Årsregnskab:

  • En resultatopgørelse
  • En balance
  • Evt. note
  • Regnskabsperiode

For at udarbejde et årsregnskab, skal vi bruge følgende:

  • Legitimation, Sygesikring, Kørekort og Pas
  • Bank konto udskrift for hele perioden
  • Alle bilag der vedr. virksomheden
  • Kasserapporter
  • Årsopgørelser fra banken

Dog skal der tages stilling til hvilken regnskabsklasse, der er tale om, da der kan forekomme andre krav jo større man bliver.